ELEVER

Här finns kurser för dig som är elev, som du kan jobba med själv utan lärare. Alla verktyg är gratis och det du behöver är en dator eller sufrplatta.

LÄRARE

Som lärare hittar du kurser för dig så att du kan undervisa dina elever. Kurserna försöker behandla centralt innehåll i så stor utsträckning som möjligt.

FRITT MATERIAL

Allt material som finns här får du givetvis använda dig av fritt enligt Creative Commons BY-SA. I varje lektionsdel finns länkar till materialet.

KONTO?

Kurserna här är kostnadsfria och du kommer åt allt material, förutom diplom, quiz och prov, utan att behöva ett konto. Med konto, så kommer du åt allt.

POPULÄRA KURSER